Vooremaa
Laupäev, 1. september 2001. a.

Sisukord

Jälle kooli!


"Meiegi kooli kimbutab ruumikitsikus. Suudame vastu võtta ligemale 750 õpilast. Neist kolmandik saabub kooli bussiga," nentis Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit. FOTO: ANATOLI MAKAREVIT©

Iga 1. september - teadmistepäev - on paljudele oodatud ja eriline. Seda eriti esimesse klassi astujatele, tänavu on neid Eestis 14 050. Jõgevamaa kolmkümmend kooli võtab vastu 6300 õpilast, neist 470 esimesse klassi.

Selle õppeaasta eripäraks on, et 1. september langeb puhkepäevale ja koolidel on vaba valik, kas alustada õppetööd täna või 3. septembril. Kui Tallinnas alustab täna õppeaastat vaid kolm kooli, siis Jõgevamaal heliseb koolikell rohkem kui pooltes koolides. Pidulikud avaaktused on nii Jõgeva kui ka Põltsamaa gümnaasiumides, Jõgeva koolilapsed teevad traditsioonilise rongkäigu läbi linna ja linnapea peab neile tervituskõne. Puurmani, Kaarepere, Aidu, Kamari ja veel mõned väiksemad koolid otsustasid kokku saada alles esmaspäeval.

"Meil on üle kaheksakümne õpilase, neist enamik peab kooli sõitma, kuid laupäeval veel koolibuss ei käi. Ennem käisid mitmed, näiteks Mullavere ja Nava lapsed kooli ja koju rongiga, kuid seal pole enam ei rongi ega bussipeatusi. Laste kooli toomisega on Jõgeva ja Palamuse vallavalitsus senini kenasti toime tulnud. Et tänavu peab olema söögivahetund varasemaga võrreldes pikem, alustame tööpäeva veerand tundi varem, kell 8. Lastel on raskusi koju saamisega," nentis kooli õppealajuhataja Alma Teider.

"Buss läheb Jõgeva poole kell 13, kuid sellal saavad koju vaid algklassid. Kella kolmene buss meil enam ei peatu, veerand viiese järgmine peatus on alles Jõgeval. Bussifirmad on muutnud laste ja õpetajate kooliskäimise raskeks."


Kuni kolm kilomeetrit

Lisaks söögivahetunni pikendamisele 20le minutile näeb sotsiaalministri 1. augustil jõustunud määrus "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" ette veel teisigi muudatusi. Määrus sätestab ka õpilase jalgsi käidava koolitee pikkuse, mis ei tohi ületada kolme kilomeetrit.

Fikseeritud on ka koolikoti lubatud kaal põhikooli õpilastele. Esimese kuni kolmanda klassi õpilase koolikott koos sisuga ei tohi olla raskem kui kolm kilo; IV-VI klassi lapsel võib see olla pool kilo raskem; VII-IX klassi õpilased võivad kanda kuni 4,5 kilost koolikotti.

Samuti on paika pandud, et koduste õpiülesannete lahendamisele ei tohiks kuluda mitte üle kolme tunni. Esimeses klassis koduseid ülesandeid üldjuhul ei anta.

"Lastel on väga rasked koolikotid. See rikkus, et oleks topeltõpikud, on juba möödas. Õpikud on küll ilusad, kuid suured ja rasked. Huvi

pärast panin oma III klassi inglise keele õpiku kaalule - ainuüksi see kaalus 700 grammi. Aga igas õppeaines on veel mitu vihikut, mida tuleb lapsel kaasa tassida," muretses võõrkeelte õpetaja Alma Teider.


Uuenenud koolimajad

Riigi ja omavalitsuste poolt eraldatud rahadega on tänavu kas tehtud või tehakse suuremat remonti Jõgeva Gümnaasiumis, Adavere, Torma ja Voore põhikoolides, Puurmani Keskkoolis, Jõgeva Ühisgümnaasiumis. Mingil moel tehti uuenduskuuri peaaegu igas koolimajas.

"Saime ilusa söögisaali ja uue sisustusega köögi. Ehitatud on hästi, isegi väga hästi," oli C. R. Jakobsoni nim. Torma Põhikooli direktor rahul. Esmaspäevast saavad seal sooja einet kõik kooli 210 õpilast.

ARDI KIVIMETS


Kerdi läheb kooli

Helsingis tehtud keerulise ajuoperatsiooni üle elanud Jõgeva tüdruk Kerdi Lääne on sedavõrd hästi paranenud, et jätkab homme kooliteed Jõgeva Gümnaasiumi kolmandas klassis.

Kui Kerdi haiglast Jõgevale tagasi jõudis, andis klassijuhataja Tiiu Õunap nõusoleku kaks kuud koolitööst eemal olnud tüdrukule järelaitamistunde anda. Kerdi, kes teise klassi lõpetas kiituskirjaga, sai lünkade likvideerimisega ise hakkama. "Eriti hoolikalt harjutasin korrutustabelit. Mu meelistunniks on aga kehaline kasvatus, kusjuures eriti meeldib joosta," ütles Kerdi Lääne Vooremaale.

"Pärast taastusravi Haapsalus ja kosutavat suvepuhkust erinevates paikades on meie laps igati hästi paranenud. Iseäranis tervistavalt mõjus talle ujumine. Mõistagi vajab tüdruku tervis ka edaspidist jälgimist," lausus Kerdi ema Kaja Lääne.

Suvel sai Läänede pere ajalehest lugeda ka teist meeldivat uudist. "Soome neurokirurg professor Juha Hernesniemi, kes opereeris Kerdit, päästis ka kuulsa dirigendi Neeme Järvi elu. Hea, et maailmas leidub inimesi, kes teevad ennastsalgavalt ja järjekindlalt oma tööd, kuid väldivad enesereklaami," arvas Kaja Lääne.

"Hingevalu, mis sai meie peres alguse Tartu arstide poolt Kerdile pandud ajutüve kasvaja diagnoosist, püsib meie peres aga siiani. Loodan, et selliseid kannatusi ei pea enam üle elama teised Eesti pered," lausus tüdruku isa Tarmo Lääne.

JAAN LUKAS


Eesti Taluvõi pankrotivara pandi müüki alghinnata

Neljapäeval otsustas AS Eesti Taluvõi pankrotitoimkond panna pankrotivara uuesti müüki alghinda näitamata. Samuti otsustati lõpetada läbirääkimised OÜga Dagligen, kes ei täitnud enampakkumise nõudeid.

Vara müük 2,5miljonilise alghinnaga ebaõnnestus ka põhjusel, et ainukene pakkumine ei olnud nõuetekohaselt vormistatud. "Saime OÜ-ga Dacosta Trade kokkuleppele, et rendileping lõpetatakse ennetähtaegselt, alates 1. septembrist," rääkis pankrotihaldur Toomas Saarma Vooremaale. Teatavasti olid pankrotistunud ettevõtte seadmed nende kasuks rendilepinguga koormatud.

Üldse on ettevõtte vastu esitatud võlanõudeid 12,4 miljoni krooni ulatuses. Suurimad võlausaldajad on 3,5 miljoniga Eesti Maapank ja 2,5 miljoniga Pärnu firma OÜ Dubloon. Viimase avalduse põhjal kuulutaski kohus välja ettevõtte pankroti.

AS Eesti Taluvõi Jõgeva piimakombinaadile müüs piima 267 lehmapidajat. Kombinaat võlgneb neile üle 1,5 miljoni krooni.

21. juuli Vooremaa kirjutas ammoniaagilekke ohust Jõgeva piimakombinaadis. 18. juulil oli 500liitrisest mahutist voolanud vannidesse 50 liitrit ammoniaaki. Päästeteenistus käis kohal ja likvideeris ohu. Siis teatas linnapea Ants Paju, et järgmise nädala algul viiakse ammoniaak linnast ära. 9. augusti Vooremaa kirjutas aga, et ammoniaak jäeti Jõgevalt ära vedamata.

"Minu teada on ammoniaak Jõgevalt ära viidud," teatas neljapäeval pankrotihaldur Toomas Saarma maakonnalehele. Jõgevamaa Päästeteenistusest teatati, et omanik OÜ Dacosta Trade viis ammoniaagi spetsiaalse autoga Jõgevalt ära juba kaks nädalat tagasi.

RAIVO SIHVERARVAMUS

KÜSITLUS

Kas koolikott on raske?

Helle, talunik:

"Tänapäeval küll, vaatan seda oma laste järgi. Nüüd on tulnud juurde igasuguseid töövihikuid ja õpikud on ka paksemad, kui olid minu kooliajal. Nõudmised ja programmid on ka palju suuremad, meie ajal ei olnud sellel nii suurt rõhku peal. Koolikoti kokkupanek on märksa kallim: juba vihikud maksavad palju, õpilaspäeviku saab 25 krooniga - need on ju meeletud hinnad. Spordijalatsitest ja dressidest ärme räägimegi. Eriti raske on lastel, kes peavad talvel bussi peale jõudmiseks mitu kilomeetrit läbi lume sumpama."


Eiko, autojuht:

"On. Mu tütar läheb esimesse klassi, eks tema koolikott ole kergem kui suurematel õpilastel. Koolikott koos sisuga tuleb tõesti kallis, kuid ega lapse kooliminek ei tule üllatusena. Kõike vajaminevat ei pea ju korraga ostma, väljaminekuid saab hajutada. Samuti ei saa oste päris viimase päeva peale jätta. Põhilised koolitarbed on ostetud, kuid ega ma täpselt teagi, mida kõike koolis nõutakse, nii et võib mõni üllatuski ette tulla. Arvan, et spordidress ei pea enam kõigil ühesugune olema, nagu minu kooliajal nõuti."


Pille, abiturient:

"Eriti veel siis, kui ees on keskkooli viimane klass. Õppeaineid tuleb ju juurde, ja kui tahad minna edasi õppima, siis tuleb endale ka raamatuid osta. Vana koolikotiga vean veel läbi, kuid konspektidele ja raamatutele kulub päris kõvasti raha. Eks mõned, kellel rohkem võimalusi, käivad koolis uhkemalt riides ja kallima koolikotiga. Juhtub sedagi, et rikkamate vanemate lapsed hakkavad vaesemaid mõnitama. Koolis on mugav käia - buss võtab koduväravast peale ja toob õhtul tagasi. On normaalse pikkusega tööpäev."


Heljo, lasteaiaõpetaja:

"Oleneb kellele. Tänapäeval peab olema lastel koolis ja ka lasteaias kaasas küllaltki palju õppevahendeid. Raamatud on ilusad, kuid kaalult ja formaadilt koolikoti jaoks liiga suured, hinna poolest samuti. Ka lasteaialapsele on vaja osta vihikuid, joonistusmappi, pliiatseid, kustutuskummi, võimlemisriideid ja muud. Lisaks koolitarvetele vajab ta veel mänguasju, nii et koolieeliku "koolikotile" kulub vaata et veel rohkem raha kui koolilapsele."


Jaan, kollektsionäär:

"Minu koolikott, pigem märss, oli küll väga raske. Seepärast, et tollal - kohe pärast sõda, kui mina koolis käisin, polnud koolitarbeid saada. Esimesse klassi läksin pasteldega, seljas sõjaväeriidest õmmeldud pluus. Nüüd on haridus kõrgemalt hinnas. Ega mu tütrelgi, kellel on neli kooliminevat last, kerge ei ole. Riigipoolne lastetoetus on väga väike. Lapsi on vaja koolitada ja eks vanematel tule oma lapsi ja lapselapsi toetada."


Maria, abitööline:

"Mõnele on see raske, kuid mõni suurem tüdruk paneb kilekotti vaid mõne vihiku ja teeb kodus näo, nagu käib koolis, kuid läheb hoopis mujale. Minu lapselapsed elavad Ukrainas ja minu teada on nende koolitamine seal raske. Ennem olid õpikud tasuta, kuid nüüd tuleb need ise osta. Koolis küsitakse kümnenda klassi lapselt juba õppemaksu. Varem oli mul võimalus lapsi natuke toetada ja rahakaarti saata, kuid nüüd on neil teine riik."


Keitlin, õpilane:

"Natuke raske ta on, aga pole midagi - väiksemate klasside raamatud on veel raskemad ja kallimad. Et koolis hästi läbi saada, tuleb õpikud ja vihikud ikka kooli ja koju tassida. Spordidresside kott samuti. Neid oleks võimalik ka kooli jätta, kuid siis ei saa enam kindel olla, et need järgmisel päeval enam alles on. Koolikoti ja selle sisu võib kätte saada kas saja või tuhande krooni eest. Mõni saab lubada endale kallimaid asju."


Paavo, kunstnik:

"Oma koolikotti ma ei mäleta, kuid rohkem tuleb meelde sussikott. Poisil oli sellega küll häbi käia, kuid selle koti peal oli hea liugu lasta ja kaitsevahendina kasutada. Viimastes klassides tegime pinginaabriga tööjaotuse, et mõlemad ei tassiks kõiki raamatuid kaasas. Nüüd teeb see, et laste koolikott täis panna, vanemate rahakoti tunduvalt kergemaks."

Maarjas küsitlesid

ARDI KIVIMETS ja

ANATOLI MAKAREVIT©


JUHTKIRI

Tarkusepäev on tore päev

Kui 62 aastat tagasi Westerplatte kindlust kaitsnud poolakad välja arvata, siis sellist inimest vist ei olegi, kellel poleks esimesest septembrist meeldivaid mälestusi. Ikka on tore meenutada, kuidas kunagi pidulikuks päevaks ülesvuntsituna, lapsevanem ühe ja lilleõis teise käe otsas esimest korda kooli poole suunduti. Esimese septembri entusiasm ajapikku küll nõrgenes, kuid too esimene päev jääb alati ja kogu eluks meelde.

Ka ülejäänud kordadel on esimene september ikka üks rõõmupäev olnud. Inimene väsib kõigest, ka puhkamisest, ning pika suve vahelduseks on kooliminek päris teretulnud. Kohe esimesel septembril tavaliselt veel kahtesid ei panda, õppenõukogu ette ei tirita ning koolist väljaviskamisega ei ähvardata. Pealegi näeb jälle uusi sõpru ja vanu vaenlasi ning juttu jätkub kauemaks.

On olemas ka eraldi liik täiskasvanuid, kes samuti lähevad sel päeval teatud mõttes esimest korda kooli – õpetajatena nimelt. Mis sellest, et omaenda mälestused kooliskäimisest veel värsked ning ka praktika ajal paar kuud ennast lastel kiusata lastud. Esimene päris oma klass ning lapsed, kelle vaimu suurekskasvatamine ainult sinu vastutada, ei unune iial. Tõsi küll, tänapäeval on vabatahtlikult õpetajaks kippuv kõrgharitud noor nii harv nähtus, et tähelepanu ja heasoovlikkus on kooli poolt kindlustatud, kui aga noor pedagoog veel meessoost olema juhtub, hellitatakse ta esialgu päris ära.

Ka lapsevanematel pole põhjust tarkusepäeva paha sõnaga meenutada. Sellele eelnenud päevad võisid küll tuua tohutult askeldamist, mõned hallid karvad ning tühjuse rahakotti, kuid need on sedapuhku möödas. Oma lapsed on meile ikka kallid, maksku nende koolitamine siis kui ränka raha tahes. Pealegi on ju lootust, et kord kõrge hariduse pulga peale jõudnuina võsukesed ka oma esivanemaid päris ära ei unusta.

Vooremaa õnnitleb tarkusepäeval kõiki asjassepuutuvaid isikuid, soovib jõudu, jaksu, kannatlikkust ja head tahet, sest ükskord saame me vaimult suureks niikuinii!

1. september 2001. aELU JA INIMENE

Kaarlimõisast saab nutika pea ja osavad käed

Põltsamaa vallas asuv Kaarlimõisa on üks tähelepanuväärsemaid paiku Eesti hariduselus. Kaarlimõisas asuv Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool koolitab spetsialiste, kes suudavad end tänases konkurentsis hästi maksma panna. Eriti kuulsad on Kaarlimõisast tuule tiibadesse saanud kokad, ehitajad ning autoremondilukksepad

Nüüdse Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli eelkäijaks oli Eesti Aleksandrikool, mille kunagises hoones on praegu muuseum. Kutsehariduse õpetamist alustati aga Kaarlimõisas kaheksakümmend aastat tagasi. Nõukogude ajal oli kooli nimi Hans Pöögelmanni nimeline Maakutsekool.

Suvel töötas Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökoolis viieliikmeline vastuvõtukomisjon. "Tänavu sooviti kõige rohkem õppima tulla ehitaja eriala. Üldse tuleb tunnistada, et tänavused õpilaskandidaadid olid igati rõõmsad ja tänulikud, kui said teada, et

nad meie kooli vastu võetud on. Ühe noormehe ema hakkas aga suurest rõõmust nutma, kui teatasin talle, et tema poeg on õpilasperre arvatud," rääkis vastuvõtukomisjoni juhtinud õppealajuhataja Enno Paatsi. "Enne kooli tööle tulekut töötasin Järvamaa riigikaitseosakonna juhatajana," ütles mees, kes aukraadilt on erukapten. "Kahju, et koolis poistel sõjalist õpetust pole, sest oleksin seda valmis õpetama. Küll aga püüan meie kooli noormehi ette valmistada ajateenistuseks Eesti kaitseväes," lausus erukapten Paatsi, kes erialalt on hoopis vene filoloog.


Direktriss pid¾aamapeol

Esmaspäeval on koolis uue õppeaasta avaaktus. Teadmisi ja oskusi hakkab omandama üle 500 õpilase, kellest ligi 183 on uustulnukad. "Esimesel päeval on minulgi südames mõningane pabin ja ärevus, nagu läheksin ise esmakordselt kooli. Sel päeval kingitakse õpetajatele palju lilli, kusjuures nii rõõmustavad pedagooge mitte ainult praegused, vaid ka endised õpilased. Minu enda lemmiklilledeks on meelespead, kuid kahjuks need suvel ei õitse. Mulle ja mu kolleegidele meeldib aga, et koolimaja pidevalt lilled kaunistavad. Hiljuti tõime klassiruumidesse ja koridoridesse rohkesti potililli ühest Räpina lähedal asunud aiandist, mis oma tegevuse lõpetas," rääkis kooli direktori kohusetäitja Viive Kibena. Kooli tuli ta 1988. aastal ning oli kuni möödunud suveni direktori kohusetäitja kasvatustöö alal. Pärast kauaaegse direktori Mart Vahesoo ametist lahkumist määrati Viive Kibena direktori kohusetäitjaks.

Õpetajate ning õpilastega suheldes eelistab direktriss Kibena öelda pigem "sina" kui "teie". "Ma soovin, et kooli õpilased ning õpetajad tunneksid end ühe perena. Pealegi tahan suhtuda õpilastesse kui endaga võrdsetesse ja sisendada neisse eneseusku. Ma ei arva, et distsipliin iseenesest seetõttu paraneb, kui ma enda ja õpilaste vahele barjääri loon ja kunstlikult distantsi hoian," arvas koolijuht.

Viive Kibena peab oluliseks, et koolis ei tegeldaks aktiivselt poliitikaga. "Ma huvitun poliitikast, kuid leian, et kool peab olema poliitikavaba. Nii pole ma ka ise ühtegi erakonda astunud, kuigi pakkumisi on tehtud," ütles ta.

Enne direktori kohusetäitjaks kinnitamist oli Viive Kibena autoremondi õppegrupi klassijuhataja ja nii sai ta peaaegu ka ise selgeks autode remontimise. "Autoga sõita ma siiski ei oska, sest tagurdamine pole senini veel õnnestunud," lausus Viive.

Kui palun rääkida mõnest õppurite poolt visatud vembust, ütleb ta: "Ega mul ei tule meeldegi, et mulle koolijuhiks olemise ajal vingerpussi mängitud on. Aga tegelikult siiski, üks naljakas lugu meenub küll. Kord oli ühiselamus pid¾aamapidu, kuhu mindki kutsuti. Kuigi pid¾aamat mul seljas polnud, tuli mul koos õpilastega sellised vigurid kaasa teha, et las aga olla," tunnistas kodu- ja põllutöökooli perenaine.


Öösel ühiselamusse ei pääse

Põltsamaast kaugemal elavate õpilaste teiseks koduks on ühiselamu. "Õhtul kell üheksa algab nii tüdrukute kui ka poiste ühiselamus õhtune õppimisaeg. Enne öörahu, mis algab kell 23.00, tuleb kõik õpilased üle lugeda ja kui kedagi pole, on vaja tema puudumise põhjus välja selgitada. Puudumine on korrarikkumine, mille eest võib ka direktori käskkirja saada. Vahel laseme õpilastel koguni ise endale karistuse valida. Öörahu ajal võõrad aga ühiselamusse ei pääse," rääkis kasvataja Tiina Klaar, kes on ühiselamus ametis kella 16st kuni 23ni. "Kasvatajal tuleb mõelda ka sellele, kuidas pärast õppetunde õpilaste vaba aega sisustada. Üheks võimaluseks on meie koolis osaleda huvialaringides, näiteks arvuti-, tantsu-, aeroobika- ja võrkpalliringides," lausus Tiina Klaar.

Restoranides, kohvikutes, kauplustes, ehitusfirmades, taludes, põllumajandusettevõtetes ning mujalgi on Põltsamaa Kodu ja Põllutöökooli neide ja noormehi praktikantidena tundma õpitud. Tänavu sõlmis kool lepingu firmaga Hansatee, mistõttu kokkkondiitriks õppijad said võimaluse praktiseerida Hansatee laevadel, mis sõidavad Soome. "Laeval tuleb meie õpilastel kõiki kokatöid teha, nii sooja toitu valmistada kui ka külmlauda katta. Kokad elavad tõelist "meremehe elu" ega saa ka siis laevast väljuda, kui laev sadamas on," rääkis praktikaosakonna juhataja ja autosõiduõpetaja Lembit Alumere.

"Ideaalne õpilane on see, kes on võimekas nii teoorias kui ka praktikas. Paraku pole kõik sellised musterõpilased. Tänapäevases konkurentsis on läbilöögivõimelisemad need, kellel on tugevamad praktilised oskused," märkis Alumere. Praktikapealik rääkis ka oma töös kogetud naljakamatest seikadest. "Mõnigi linnapiiga on loomakasvatuspraktikal lehma kartma hakanud. Kord nägin aga künnipraktikal noormeest, kes usinalt labidaga kaevas. Mõtlesin, et tal on väike maalapp kündmata jäänud ja nüüd püüab päästa, mis päästa annab. Asja uurides aga selgus, et üks adra osa, täpsemalt sõlm, oli maa sisse jäänud ning tulevane põllumees kaevas seda labidaga välja."


Kokad Peterburis

Kogu Eestis on Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool kõige rohkem kuulsaks saanud kui kokki ja kondiitreid koolitav õppeasutus. Siin õppinud toiduvalmistajaid töötab ka Eesti tuntumates baarides ja restoranides.

Teise kursuse kokkade klassijuhataja Taimi Saarmann on käinud koos õpilastega peolaudu ette valmistamas ka Peterburi Eesti konsulaadis. "Sidemed konsulaadiga said alguse tänu endisele põltsamaalasele Märt Piiskopile, kes Peterburis konsulina töötas. Nüüd oleme Peterburis põhiliselt fourchettelaudu katnud. Kui rootsi laual võivad olla ka kahvlid, siis fourchettelaua puhul kasutatakse vaid tikuvõileibu," selgitas Taimi Saarmann.

"Minu arvates tulevad meie kooli kokaõpilastel kõige paremini välja koogid, küpsised ja magustoidud," arvas ta. Koolis valmistatud roogasid süüakse Kaarlimõisas ka avaaktusepäeval 3. septembril.

JAAN LUKASKULTUUR

Sadala sai uue raamatukogu

Sadala kandi kirjasõna austajatel oli üleeile rõõmus päev: Sadala raamatukogu avas oma uksed uutes, remonditud ruumides.

Ega raamatutel ja lugejatel vana rahvamaja teisel korruselgi väga halb elu olnud, aga paraku on raamatud üsna rasked asjad, eriti kui neid riiulitäite kaupa koos on, nii et vahelagi oli juba üsna kaardu vajunud. Tuletõrjespetsialistid käisid ka oma nõudmistega pinda, aga eakas puithoones polnud neid kuidagi võimalik täita. Sestap otsustatigi raamatukogule hoopis uued ruumid korda teha - ühes vallale kuuluvas paneelmajas.

Üheksakümnendate alguses, kui maja ehitama hakati, oli plaan sinna peale korterite ka lasteaia jaoks ruumid rajada. Siis läksid aga ajad segaseks ja Sadalasse lasteaia loomise idee läks kalevi alla. Nüüd tegutsevad samas majas juba ambulatoorium, hambaravikabinet, juuksuritöökoda ja söökla, kus mõnisada meetrit

eemal asuva Sadala Põhikooli lapsed lõunat söömas käivad, nii et raamatukogu sobis sellesse "komplekti" vägagi.

Remondi tegid seni kolikambri staatuses ruumides kohaliku firma Sadala Küte remondimehed, vald käis selleks välja 50 000 krooni. Pärast kolmenädalast kolimist võidi üleeile avamispidu pidada.

"Sellist mahtrat teist korda küll enam üle elada ei tahaks. Õnneks olid lugejad varmad aitama," ütles raamatukogu juhataja Ulvi Luht.


Peatselt ka internet

"Eestlasele on raamat ajast aega tähtis olnud. Suuresti tänu raamatule oleme teist korda vabad ja iseseisvad. Praegu suurendab lugupidamist raamatu vastu seegi, et raamat on suhteliselt kallis ja maainimesele ka raskesti kättesaadav," ütles uue raamatukogu avamisel Torma vallavanem Mati Kepp. "Nii siia kui ka Tõikvere raamatukogusse on lootust peatselt Ühispangast kasutatud, aga korralikud arvutid saada. Siis saab sisse panna ka internetiühenduse."

Esialgu tuleb piirduda sissehelistamisteenusega, sest püsiühenduse jaoks pole raha: maaraamatukogude internetiseerimise programmi Külatee rahad läksid Jõgeva maakonna keskraamatukogu direktori Vaike Oro sõnul põhiliselt Tartu maakonda, kuna seal oli olukord kõige hullem ja maakond oli valmis internetiprojektidesse ka oma raha paigutama.

Mati Kepi sõnul on nüüd valla kõik kolm raamatukogu - Torma, Tõikvere ja Sadala - saanud tänapäevase näo. Torma maja igatseb küll veel välisviimistluse järele ja vastavatud Sadala raamatukogus on korda tegemata veel tualettruum. Mis aga Sadala

muusse kultuuritöösse puutub, siis on ka ringide tegevus plaanis raamatukoguga samasse majja üle tuua: seal on paar paraja suurusega saali selle tarvis olemas.

Selle üle, mis vanast rahvamajast saab, on aga vaja kohaliku rahvaga tõsiselt aru pidada.


Cartland ja ajalehed

"Olen viimasel ajal päris paljudes kohtades koos kohaliku rahvaga raamatukogu uute ruumide üle rõõmustada saanud: õnneks mõistavad meie omavalitsusjuhid hästi, kui tähtis asutus raamatukogu maakohas on," ütles Vaike Oro. "Sadala uus raamatukogu on kena, loodame, et tulevikus suudetakse siia ka mõni kaasaegsem mööblitükk muretseda."

Kõige kiiremini läheb ilmselt vaja uusi riiuleid, sest kuigi kolimise käigus osa nõukogude ajal välja antud raamatute varueksemplare maha kanti, pole raamatukogu juhataja sõnul praegu võimalik riiulite puudumise tõttu näitustki üles panna.

"Meil kõigil on hea meel, et raamatukogu on nüüd täpselt sellises kohas, kus ta olema peab, ütles avamispeol agar raamatukogu kasutaja ja tuntud kodu-uurija Helmi Ereb. Kui teised tõid kingitusi vastvalminud raamatukogule, siis tema tõi hoopis vallavalitsuse esindajatele: ta oli nimelt nende tarvis arhiividokumentidest välja kirjutanud kaks valla eestseisuse istungi protokolli. Üks pärines aastast 1867 ja teine aastast 1874, mõlemad näitasid aga kujukalt, kui pisku raha- ja naturaaltasu eest vallaametnikud omal ajal oma tööd pidid tegema ja kui kokkuhoidlikult valla raha kasutama.

Ulvi Luha sõnul on Sadala raamatukogul lugejaid kahesaja ringis ning kõige minevam kraam olevat ajalehed-ajakirjad ja nn naistekad, nagu Barbara Cartlandi romaanid jne: on ju suurem osa

lugejaist just õrnema soo esindajad.

RIINA MÄGI


Koolikott Punaselt Ristilt

Esimesse klassi minejale on uue koolikoti saamine niigi ärevrõõmus sündmus, viieteistkümnele Jõgeva linna lapsele peaks see sündmus aga eriti hästi meelde jääma, sest nendega juhtus koolikoti saamise päeval muudki huvitavat.

Jõgevamaa Punase Risti Selts on vähekindlustatud perede esimesse klassi minevatele lastele koolikotte kinkinud juba viiel aastal. Esimesel aastal hõlmati koolikotiaktsiooniga kogu maakonda, edaspidi on piirdutud Jõgeva linnaga. Tänavu valisid linnavalitsuse sotsiaalabiameti töötajad koolikoti saajateks välja 22 toimetulekuraskustes ja paljulapseliste perede last ning lapsinvaliidi. Kohale tuli neist ülemöödunud pühapäeval 17 last.

Kahele lapsele tuli koolikott kohe kätte anda, sest nad ei julenud hästi ilma emata Tartusse sõita, teised asusid aga koos Jõgevamaa Punase Risti Seltsi sekretäri Anneli Lääne ja linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti Vilve Vendiga teele.

Kõigepealt sõidutas bussijuht seltskonda natuke Tartus ringi, näidates nii seda mis ilus, kui ka seda, mis nii ilus ei ole. Seejärel mindi Vanemuise teatrisse: kõigepealt terrassikohvikusse jäätist sööma ja siis teatrisaali Eesti Draamateatri külalisetendust "Rasmus, Pontus ja Lontu" vaatama. Tagasi Jõgevale jõudnud, ootasid tulevasi koolilapsi kultuurikeskuse juures koolikotid, milles sees ka esmased koolitarbed (pinal, vihikud, värvilised paberid jne) ning Punase Risti poolt välja antud värvimisraamatud.

Koos juhuslikult kultuurikeskuse juurde sattunud linnapea Ants Pajuga tehti sel hetkel veel ametlikult avamata "Hea linna vaimu" kuju juures ühispiltigi. Võibolla pandi alus uuele traditsioonile: pole võimatu, et seesama koht kujunebki tulevikus linna tuntuimaks ühispildistamiskohaks.

"Kui hommikul tundis nii mõnigi ema muret, kuidas tema laps, kes enne omapead kodunt väljas polnud käinud, Tartu-reisil hakkama saab, siis tagasi tulles võisin neile öelda, et neil on tegelikult täitsa suured ja väga tublid lapsed," ütles Vilve Vend.

Koolikottide ja koolitarvete muretsemist rahastasid kahasse Punase Risti maakonnaorganisatsioon ja linnavalitsus. Punane Rist kasutas

selleks muuhulgas augusti alguses Põltsamaal toimunud Motosummeril korjanduskarpidesse kogutut.

RIINA MÄGI


Nemad lähevad esimesse klassi

Kaarepere Põhikool

Agnes Aadusaar

Andra Kaasik

Rikka Kõiv

Taavi Kõiv

Maigi Pruus

Rasmus Ridari

Kädi Tamm

Marilii Tammeorg

Siim Veski


Aidu Lasteaed-Algkool

Toomas Illaste

Hendri Lillepool

Arnold Loss

Martti Merilain

Riin Proosa

Siim Proosa

Ingrit Soolepp


Saduküla Põhikool

Gabriel Arusaar

Rainis Kirk

Marine Paju

Reio Praats

Märt Saarmann

Margus Tiirik

Toomas Tomson


Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Airi Albri

Kadri-Liis Elblaus

Karin Haagen

Teivi Ingel

Martin Kalamees

Marleen Kalavus

Maikel Kaur

Urmo Kiis

Mathi Kivi

Venno Kivi

Kati Kivistik

Dinis Kolubajev

Roland Kuuse

Matti Kärmas

Kärol Lille

Kalev Limbak

Katre Mandel

Liisa Mudist

PilleRiin Mändoja

Marek Mõisavald

Laura Paluoja

Kristjan Pülse

Lii Sander

Taavi Soodla

Kelly Suits

Jürgen Tallinn


Siimusti Lasteaed-Algkool

Margred Kiil

Gerli Kokk

Oskar Kopas

Janari Kruuk

Raiko Metsaste

Aili Muhulaine

Kristo Neerot

Sigrit Paju

Jonni Pendonen

Reelika Sagur

Ketli Sõber

Sandra Sõber

Janar Vaino

Merilin Viira

Taisi Võsumägi

Ene Väät

Rene Ämarik


Kuremaa Lasteaed-Algkool

Alex Dengo

Marko Ehrlich

Auli Lass

Andrea Pärtelpoeg


C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool

Hellika Joosua

Ander Kalm

Kaidi Kalm

Joosep Kaur

Leanika Kruutmann

Mehis Kuusk

Merilys Kängsepp

Annika Maasik

Deivi Nool

Tõnu Nõgesmaa

Argo Orumaa

Jessica Padrik

Alice Post

Valdo Saago

Jeiny Saia

Kadri Surva

Triin Tooming

MariLiis Väits

Johannes Välb


Luua Algkool

Britta Viks

Kain Saar

Märt Sessman

Joonas Kütt

Taavi Kasuk


A.Haava nim. Pala Põhikool

Liia Eelsoo

Ketly Juursalu

Arlis Kaaviste

Herkki Kangro

Kait Kikkas

Margit Kuslap

Jaan Lea

Marek Metsma

Erni Mõisa

Martin Märtinson

Kai Müürsepp

Birgit Ojakivi

Andry Oras

Kaido Piiri

Rene Punga

Keijo Susi

Taavi Tamm

Dana Vadi

Jane Vadi


Tabivere Keskkool

Reimo Andressoo

Aiko Ardon

Jane Dunkel

Merilin Henga

Hedi Jõeveer

Laurits Kontus

Johanna Luige

Sander Muuli

Pille Põldma

Sander Rand

Kristjan Rosenberg


Maarja Keskkool

Veroonika Anisovets

Kristen Kull

Lauri Liping

Maris Märtson

Tairi Priks


Jõgeva Gümnaasium

1.a klass

Markus Aadusaar

Aivo Guske

Raidi Guske

Kert Ilm

Helen Joost

Stiina Juhanson

Kristjan Kabanen

Martin Kermik

Karl-Eerik Kokk

Kristi Kokka

Rainis Kokla

Tõnis Kristian Koppel

Liivar Laks

Cärolyn Angelika Liblik

Sander Maas

Hille Malm

Kätlin Mänd

Keit Paju

Elor Päri

Kristo Reidolf

Ralf Retpap

Virkko Rohtla

Kaisa Sakarias

Eneli Vadi

Martina Vool

Jörg-Kristjan Välb

Gunnar Västra

An¾eelika Väärtnõu


1.b klass

Alvar Angerjas

Janno Beilmann

Sandra Gorosko

Mailis Harjo

Teet Jürimäe

Kerdo Kadak

Kristin Kallemaa

Keijo Kalm

Liina Kampus

Mari Kirss

Birgit Kranich

Ivar Kuppart

Emily Lindsalu

Eerik Lõhmus

Brett Nõmm

Günther Palanen

Annela Puusta

Marko Pütsepp

Andreas Rehi

Kaarel Reim

Roven Rändoja

Silver Siniväli

Teele Soopalu

Simmo Säärits

AnnaLiisa Taal

Kadi Tali

Gerda Tamm

Kristen Torm

Kaimar Urres


1.d klass

Margus Allas

Triinu Anton

Kristi Evert

Jaana Kaarend

Krista Kupits

Sivart Kuristik

Kaido Kuslap

Tanel Kuusk

Gertrud Kuusvere

Viivika Laredei

Eret Luik

Sandra Meitus

Raigar Müllerson

Negle Nilp

Margus Nurk

Alvar Olgo

Raido Onopa

Tajo Pilvar

Kaspar Pütsep

Siivo Saar

Steven Seppet

Liina Sikora

Erich Zelinski

Diana Talpsepp

Taisi Ude

Sten Voog


Vaimastvere Põhikool

Helis Erimäe

Keijo Mikko

Taavi Orav

Tõnis Paluoja

Raul Päärand

Õnne Päärand

Martin Rebane

Martin Reiman

Merelle Sein


Sadala Põhikool

Kaimar Kumpas

Margo Kütt

Merlis Laurimäe

Keio Lehtjõe

Ahto Luhamäe

Jaanika Milinevits

Gerli Suviste

Aiti Valk


Mustvee Vene Gümnaasium

Pavel Abakanov

Jelena Bobkina

Ilja Demidov

Kamilla Kononova

Diana Kuzmits

Darja Lizurtsik

Ilja Leznev

Eve Muna

Darja Petuhhova

Darja Sljatskaja

Anastasia Zaharkina

Alesja Zarina

Anton ®ukovski

Anastasia Topkina

Roman Tregubov

Olga Ventsikova


Põltsamaa Ühisgümnaasium

1.a klass

Annika Allik

Kersti Allik

Urmet Bogomolov

Marko Guske

Henri Holtsmeier

Wester Kallas

Keit Kill

Gettre Kivi

Ken Luik

Martin Maasik

Kerttu Maiste

Daaniel Mikk

Triin Peets

PilleRiin Piho

Andres Pruus

Ragnar Pukk

Jane Rajasoo

Jaan Raukas

Sander Rohilaht

Heleriin Sepman

Kristina Zivolupova

Kristin Viks

Kristi Voll

Kadi Vooder

Kertu Ütt


1.b klass

Sven Arula

Helina Elias

Geter Ennist

Ragnar Kallas

Kristo Kohtring

Annelin Kokk

Ingrit Leesti

Mari-Liis Leppik

Karmen Limberg

Sten Limberg

Regina Lindepuu

Lisanna Liiver

MaarjaLiis Malinen

Geithy Ott

Allan Priimats

Mehis Prits

Märt Pruuli

Joonas Püvi

Maris Rehesaar

Marge Roog

Kaarel Roots

Ivo Rosin

Helen Saviauk

Triin Vridolin


Lasteaed-Algkool Tõruke

Kristiina Allik

Mari-Liis Ani

Ats Aruoja

Silja Gorosko

Aiko Jallai

Alari Joosta

Sander Kadastik

Ralf Kaev

Oliver Kask

Andre Kuldma

Kristi Kösler

Aliis Lellep

Merilin Lõhmus

Kelli Milbach

Marko Musijenko

Kadri Mölder

Egert Nurk

Riigo Paumets

Marko Pedajas

Miina Pruuli

Mäit Randmäe

Grete Mai Rohtmets

Pille-Riin Saarse

Sten Saviauk

Romet Tamme

Raido Tigane

Ander Vaher

Ragnar Villemson


Laiuse Põhikool

Kalev Annuk

Meelis Hallisk

Elerin Kapp

Egert Kuorti

Grete Lindepuu

Marleen Mägi

Urmas Mägi

Margus Pärn

Elis Roosipuu

Rauno Saar

Terje Toots


Pisisaare Algkool

Martin Krass

Eily Muns

Timmo Talvoja

Hinnar Heinmann

Liivi Lehtlaan

Regiina Lindepuu

Kairi Asu


Voore Põhikool

Kalvi Altmäe

Jorgen Helbre

Kuido Hint

Kairo Kaasik

Kerli Kaasik

Sander Kajaste

Moonica Kaljund

Sven Trepp-Kiiss

Karolin Kruusaauk

Piia Pross

Reino Pärtin

Leelo Raamat

Riivo Rivimets

Erkki Sarapuu

Merle Schasmin


Raja Põhikool

Ivan Polokainen

Aljona Malõseva

Roman Podbere¾ski


Adavere Põhikool

Saskia Alusalu

Ergo Aun

Grete-Lilijane Küppas

Silvia Kutsar

Martin Meister

Sandra Mett

Eliise Saska

Jaanika Saska

Erle Siirak

Siret Sommer

Andra Vaikre

Jete-Maria Vürmer


Esku Lasteaed-Algkool

Kadri Eerik

Ain Ernits

Sander Grünbaum

Janek Haasma

Jaanika Jõesoo

Kairi Lillak

Maarika Lomp

Marilin Mölla

Angelika Nikisina

Kalle Nõumees

Reelika Riipas

Merili Tamm


Puurmani Keskkool

Sergo Aan

Triin Jõgi

Sander Kabin

Danel Kanarbik

Gelly Kink

Angelli Kose

Meriliis Kull

Marilin Martinson

Tauno Pekk

Allar Rähn

Angelika Rätsep

Kati Rohtla

Rasmus Sihver

Ivar Sillaste

Sten Stüf

Riin Teugijas

Kairit Tops


Mustvee I Keskkool

Andi Aruväli

Steven Bauman

Liis Eiser

Allan Jazõkov

Keijo Kaasik

Sander Kaio

Marek Kiik

Risto Kirsipuu

Laura Kuus

Keidy Maasing

Marit Martinson

Helis Oja

Kristin Oja

Juko Pappe

Janeli Saar

Kertu Saar

Tanel Simson

Thomas Soosaar

Kalev Sorgin

Helari Tupp

Renaldo Vengri


Jõgeva Ühisgümnaasium

Mart Aru

Marleen Bergmann

Anastasija Gorova

Kalev Jakobson

Rain Ja¾õkov

Karl Kingsepp

Urme Lall

Annika Laumets

Liivar Lepp

Riin Mokrik

Eleri Narits

Riko Osila

David Pall

Margareth Pilv

Mart Päll

Maarja-Liis Reial

Elsa Rougijainen

Arlis Salu

Jaana Suija

Elina Sumin

Rainer Tulas

Tanel Tross

Keiti Tänav

Anne Uibopuu

Sergei Uueda

Vello Vaab

Erki Vabaoja

Marleen Varblas

Rinat Vassjov

Igor Vesnuhhov

Veronika Vizaver


Lustivere Põhikool

Jaanus Aas

Alvar Autor

Egle Kadastik

Käroly Krass

Kersti Kukk

Alvar Kuusik

Liina Limberg

Sten Mets

Jane Olgo

Monika Pallo

Mari-Liis Parm

Sandra Pattak

Raili Raudsepp

Sander Salo

Johannes Tammaru

Ursula Targama

Laura Unt

Egert Virkunen

Maivi Veinglas


Kamari Algkool

Reimo Piirson

Kristin Tael

Rander Persidski

Kristiina Mikk


Ilmateade

Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeteta ilm. Puhuvad peamiselt ida- ja kagutuul 2-7 m/s. Sooja on 16-20 kraadi

Pühapäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm, öösel on peamiselt sademeteta, päeval võib kohati tulla hoovihma. Puhuvad kagu- ja lõunatuul 1-7 m/s. Öösel on sooja 3-13, maapinnal kohati null kraadi, päeval 16-19 kraadi.Vooremaa

Laupäev, 1. september 2001. a.

Jälle kooli!

ARDI KIVIMETS


Kerdi läheb kooli

JAAN LUKAS


Eesti Taluvõi pankrotivara pandi müüki alghinnata

RAIVO SIHVERARVAMUS

KÜSITLUS

Kas koolikott on raske?

Maarjas küsitlesid

ARDI KIVIMETS ja

ANATOLI MAKAREVIT©


JUHTKIRI

Tarkusepäev on tore päev

1. september 2001. aELU JA INIMENE

Kaarlimõisast saab nutika pea ja osavad käed

JAAN LUKASKULTUUR

Sadala sai uue raamatukogu

RIINA MÄGI


Koolikott Punaselt Ristilt

RIINA MÄGI


Nemad lähevad esimesse klassi

Kaarepere Põhikool

Aidu Lasteaed-Algkool

Saduküla Põhikool

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Siimusti Lasteaed-Algkool

Kuremaa Lasteaed-Algkool

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool

Luua Algkool

A.Haava nim. Pala Põhikool

Tabivere Keskkool

Maarja Keskkool

Jõgeva Gümnaasium

Vaimastvere Põhikool

Sadala Põhikool

Mustvee Vene Gümnaasium

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Lasteaed-Algkool Tõruke

Laiuse Põhikool

Pisisaare Algkool

Voore Põhikool

Raja Põhikool

Adavere Põhikool

Esku Lasteaed-Algkool

Puurmani Keskkool

Mustvee I Keskkool

Jõgeva Ühisgümnaasium

Lustivere Põhikool

Kamari Algkool


Ilmateade